Return to ads
All categories
Tron

Tron

Posted by
Posting ads for 49 years
De samensteller beperkt zich niet tot een uitgebreide lijst, maar geeft de lezer veel informatie, illustraties, links en laat bovendien vaak de ontwerpers zelf ook nog eens aan het woord.

Erg leuk om te lezen, al was het maar omdat sommige voertuigen enigszins weggezakt waren in het geheugen (de Dark Star, de Liberator uit Blake's 7, de Thunder Fighter uit Buck Rogers).Een van ontwerpers waaraan Den of Geek! vroeg om wat meer te vertellen over de achtergronden van zijn legendarische ontwerpen is een van de ongekroonde koningen van dit designgenre: Syd Mead - die voertuigen ontwierp voor onder andere 2010, Aliens en Tron.http://films.nieuwslog.nl/article/films_81091/De_Top_75_van_film__en_televisieruimteschepen.html?www
Reply to this ad
Recently viewed ads
Saved ads
Please log in to browse your saved adverts or sign up if you don't have an account yet.
Popular Stuff