Return to ads
All categories
Translation, Legal Translation, Hebrew - English

Translation, Legal Translation, Hebrew - English

Posted by ipearl
Posting ads for 7 years

PEARL TRANSLATIONS

English <> Hebrew

www.translationslegal.com

[email protected]

Mobile: (+072)(0)525-621681, Fax: (+072)(0)77-4448046

תרגום איכותי, נאמן למקור במחיר סביר

מאז ההקמה ב-1996 על-ידי בעלים ומתורגמן אילן דוד פרל, "פרל תרגום" מספקים תרגומים מקצועיים ואיכותיים - מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית

המתרגמים של "פרל תרגום" בקיאים ביותר בשפה העברית ובשפה האנגלית, ומעורים בחידושים, בשימוש העכשווי ובהקשרים התרבותיים השונים של שפות המקור והיעד.

התרגומים המקצועיים של "פרל תרגום" מושגים על ידי דבקות לתוכן, למסר ולרוח של טקסט המקור, ועל-ידי שימוש במינוחים הרלוונטיים לתחום התרגום המבוצע.

"פרל תרגום" מספקים שירותי תרגום בתחומים הבאים:

משפט, עסקים, כספים, שיווק, מסחר, טלקומוניקציה, מחשבים, כלכלה, תקשורת, הנדסה, אדריכלות, מאמרים אקדמיים, חומר כללי, וכו'

תחומי התמחות:

  • תרגום משפטי

תרגום הסכמים, חוזים, תצהירים, מסמכי בית דין, כתבי תביעה, כתבי הגנה, תעודות ומסמכים רשמיים עבור אישור נוטריון.

  • תרגום אתרים

ניסיון רב בתרגום אתרים, אשר הושג על-ידי תרגום עשרות אתרי-אינטרנט מכל קשת התחומים, השירותים והתעשיות.

  • תרגום עסקי

תרגום תכניות עסקיות, תזכירים, פרוטוקולים, תחזיות עסקיות, תכתובות בין עסקים וגופים, דוחות כספיים וכו'

מקצועיות, איכות, עמידה במועדי הגשה

Reply to this ad
Recently viewed ads
Saved ads
Please log in to browse your saved adverts or sign up if you don't have an account yet.
Popular Stuff