Return to ads
All categories
Nabolister

Nabolister

Posted by
Posting ads for 49 years
KART OG BYGGESAKSTORGKart for byggesaker, nabolister, planer og data fra matrikkelen (eiendomsinformasjon) kan bestilles fra kommunens nettbutikk.G� til bestillingstjeneste for kart- og byggesksdokumenter.Denne tjenesten skal benyttes dersom eiendomsopplysninger eller kart skal sendes som elektronisk dokument.�Tjenesten er �pen for alle, og tilrettelagt for betaling ved hjelp av kredittkort.�Tjenesten er levert av�Norsk Eiendomsinformasjon AS.Sp�rsm�l ang�ende tjenesten og produktene kan rettes til:Servicekontoret.

Tlf.

71 55 96 00, e-post: [email protected], eller GIS-ansvarlig, Robert S�rlie.

Tlf.

71 55 96 28, e-post: [email protected](Kontortid: man-ons 08:00-15:30)OPPM�LINGKommunen utf�rer oppm�lingsarbeid etter dagens krav med nytt m�leutstyr fra Leica Geosystem.

Det foreg�r jevnlig oppm�ling og oppdatering av digitale eiendomskart, bygninger, veg, vann- og avl�p.Sp�rsm�l ang�ende oppm�ling, kartforetninger og fradelingssaker kan rettes til Liv Elin Stigsrud.Kontortid: man-tir 08.00-15.30.

Tlf: 7155 9623.

E-post: [email protected] til regulerings- og bebyggelsesplaner skal utarbeides etter Milj�verndepartementets Planveileder og f�lge SOSI-standarden etter gjeldende plan og bygningslov.Kommunen krever i dag at reguleringsplaner blir levert digitalt med koding etter siste SOSI-versjon (4.0).

Planen skal leveres koordinatsystemet Euref 89, UTM sone 32, som i dag benyttes i kommunens GIS.

I tillegg skal det leveres kart og reguleringsbestemmelser som egne PDF-dokumenter.Disse kravene er satt for at planene raskt og effektivt skal kunne legges inn i kommunens egne plandatabaser og dermed kunne benyttes i kommunens interne GIS, samt v�re tilgjengelig for publikum i kommunens web-baserte kartl�sning.�Krav til utarbeiding av reguleringsplaner (dokument)����

http://www.halsa.kommune.no/artikkel.aspx?AId=317&back=1&MId1=4&MId2=170
Reply to this ad
Recently viewed ads
Saved ads
Please log in to browse your saved adverts or sign up if you don't have an account yet.
Popular Stuff